ZÁSADY COOKIES

Poslední aktualizace : 25/06/2020

Tento web používá soubory cookie. Tyto zásady vás informují o účelech, pro které Ontex Santé France používá tyto soubory cookie a jak je můžete spravovat.

 

1.Co je to cookie?

„Cookie“ je soubor omezené velikosti, obecně sestávající z písmen a číslic, odeslaný webovým serverem do souboru cookie prohlížeče umístěného na pevném disku vašeho počítače (nebo jakéhokoli jiného zařízení připojeného k internetu, např. smartphone nebo tablet), když navštívíte tento web.
Soubor cookie obvykle obsahuje název webové stránky, ze které pochází, její životnost (jak dlouho zůstává na vašem zařízení) a hodnotu, což je obvykle náhodně vygenerované jedinečné číslo.

Lze použít dva typy souborů cookie: dočasné soubory cookie a trvalé soubory cookie. Dočasné soubory cookie se na konci relace prohlížení automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení déle, po dobu specifickou pro každý soubor cookie, a zůstávají platné až do data vypršení jejich platnosti (pokud je uživatel předtím nevymaže).

Soubory cookie mohou být používány webovými servery k identifikaci a sledování uživatelů při procházení různými stránkami webu a k identifikaci uživatelů, kteří se na web vracejí.

Soubory cookie neobsahují informace, které vás osobně identifikují, ale některé osobní údaje, které o vás Ontex ukládá, mohou být spojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich. Pro více informací o zpracování vašich osobních údajů prosím navštivte naše Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách.

2.Pro jaké účely tento web používá soubory cookie?

Mnoho souborů cookie na této webové stránce provádí základní funkce nebo služby, o které jste požádali, nebo pomáhají zajistit bezpečnost, jak je znázorněno v tabulkách níže.

Společnost Ontex a její poskytovatelé služeb mohou používat soubory cookie ke shromažďování souhrnných údajů, aby zajistili řádnou správu svých webových stránek a zlepšili navigaci na svých webových stránkách. Taková zařízení můžeme používat ke sledování informací v našich systémech a identifikaci kategorií návštěvníků na základě takových věcí, jako je IP adresa, doména, typ prohlížeče a prohlížené stránky. Tyto informace jsou předávány našim webmasterům, kteří je používají k analýze počtu návštěvníků na různých částech webu a k zajištění toho, že naše webové stránky jsou užitečným a efektivním zdrojem informací.

3. Jaké typy souborů cookie tato stránka používá?

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny různé typy souborů cookie používané společností Ontex na této webové stránce, jakož i jejich účel (účely) a životnost.

1. Analytické cookies

2. Výkonové soubory cookie

4. Používá web cookies třetích stran?

Ontex využívá řadu prodejců, kteří mohou také umístit soubory cookie do vašeho zařízení, když navštívíte webovou stránku, aby jim umožnili poskytovat jejich služby. V tomto případě jsou tyto třetí strany odpovědné za zpracování údajů, které shromažďují prostřednictvím svých souborů cookie. Pokud byste chtěli další informace o těchto souborech cookie, abyste souhlasili s jejich instalací nebo s postupem pro odhlášení z přijímání těchto souborů cookie, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů třetích stran uvedené níže a banner souborů cookie dostupný na našem webu, který umožňuje můžete uplatnit své volby:

Když navštívíte webovou stránku, můžete přijímat soubory cookie z domén nebo webových stránek třetích stran, pokud jste s těmito soubory cookie souhlasili prostřednictvím našeho banneru cookie. Ontex nekontroluje nastavení těchto souborů cookie. Měli byste se proto podívat na banner souborů cookie na webových stránkách, abyste si mohli vybrat po prostudování zásad ochrany osobních údajů příslušné webové stránky třetí strany, kde naleznete další informace o těchto souborech cookie. Příslušná třetí strana vám musí poskytnout informace týkající se přidaných souborů cookie a získat vaše povolení před přidáním souborů cookie do vašeho zařízení.

5. Jak můžete spravovat soubory cookie používané webem?

Pokud jste souhlasili se souborem cookie, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat.

Konkrétně můžete změnit nastavení souborů cookie v Centru předvoleb souborů cookie nebo na banneru souborů cookie, který je přístupný na webové stránce.

Pokud si přejete vznést námitku proti používání souborů cookie pomocí banneru cookie na webových stránkách nebo pokud si přejete smazat nebo povolit nové soubory cookie na svém zařízení, můžete také změnit nastavení v banneru cookie tak, aby blokoval soubory cookie nebo aby vás upozornil na soubory cookie jsou odeslány do vašeho zařízení. Soubory cookie lze spravovat různými způsoby. Přečtěte si prosím pokyny k banneru cookie. U souborů cookie, které to umožňují, můžete také použít svůj prohlížeč nebo nápovědu na obrazovce, abyste se dozvěděli více o tom, jak upravit nebo změnit nastavení prohlížeče na:

– Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
– Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&hlrm=nl&answer=95647
– Firefox : http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&r=5&as=s
– Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Pokud zakážete soubory cookie nezbytné pro provoz nebo funkce používané webem nebo pokud smažete tyto soubory cookie již nainstalované webem na vašem zařízení, může to mít vliv na procházení webu (je možné, že např. nemusí být možné zobrazit určité části webu nebo přijímat personalizované informace, když navštívíte web).

6. Aktualizace těchto Zásad používání souborů cookie

Pokud společnost Ontex provede změny ve svých postupech používání souborů cookie, budou tyto změny začleněny do aktualizované verze těchto zásad. Na takové změny vás také upozorníme aktualizací data účinnosti v horní části těchto zásad. Aniž by byla dotčena vaše práva podle platných zákonů, společnost Ontex si vyhrazuje právo tyto zásady čas od času upravit, aby zohlednila technologický pokrok, právní a regulační změny a osvědčené obchodní postupy.

Další informace týkající se vašich osobních údajů a podmínek pro uplatnění vašich práv naleznete na Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách.