Zásady týkající se souborů cookies

Tento web používá soubory cookie. Tyto zásady vás informují o způsobech, jakými soubory cookie používáme, a o způsobech, jak můžete jejich používání řídit a nastavit.

  1. Co je to cookie?

„Cookie“ je malý soubor, který obecně tvoří písmena a číslice. Tento soubor je internetovým serverem zaslán do složky souborů cookie internetového prohlížeče, která uložena na pevném disku vašeho počítače (nebo v jiném zařízení připojeném k internetu, např. v chytrém telefonu nebo tabletu), jakmile navštívíte tento web.
Soubor cookie obvykle obsahuje název webové stránky, ze které pochází, svou životnost (dobu, po kterou zůstane ve vašem zařízení uložen) a náhodně vygenerované, jedinečné identifikační číslo.

Mohou být použity dva typy souboru cookie: dočasné soubory cookie a trvalé soubory cookie. Dočasné soubory cookie jsou po ukončení relace prohlížeče automaticky smazány. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení uloženy delší dobu, která je pro každý soubor cookie specifická, a zůstanou platné až do vypršení jejich platnosti (pokud je uživatel sám nesmaže dříve).

Soubory cookie mohou být webovými servery používány za účelem identifikace a sledování pohybu uživatelů po jednotlivých částech webové stránky a za účelem identifikace uživatelů, kteří se na webovou stránku vracejí.

Soubory cookie neobsahují informace umožňující zjištění totožnosti, nicméně určité osobní údaje, které o vás má společnost Ontex k dispozici, mohou být spojeny s informacemi získanými ze souborů cookie. Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů najdete v našich zásadách zachovávání důvěrnosti https://ontex.com

  1. Za jakými účely používá tento web soubory cookie?

Řada souborů cookie této webové stránky zajišťuje bezpečnost, základní funkce nebo služby, o které jste požádali, viz níže uvedená tabulka.

Společnost Ontex a její poskytovatelé služeb mohou soubory cookie použít za účelem shromáždění agregovaných údajů s cílem zajistit správné fungování webové stránky a zlepšení navigace po webové stránce. Tyto mechanismy můžeme použít ke sledování informací o našich systémech a k identifikaci kategorií návštěvníků podle prvků jako je IP adresa, doména, typ prohlížeče a navštívené stránky. Tyto informace jsou zasílány našim správcům webových stránek, kteří je používají k analýze počtu návštěvníků jednotlivých částí webové stránky a k zajištění toho, aby byla naše webová stránka zdrojem pro uživatele užitečných informací.

  1. Jaké typy souborů cookie tento web používá?

Tabulka níže uvádí různé typy souborů cookie, které společnost Ontex na tomto webu používá, podrobnosti o nich a dobu jejich životnosti.

  1. Funkční soubory cookie

Tyto soubory cookie umožňují optimální fungování webové stránky. S použitím souborů cookie můžete samozřejmě nesouhlasit a soubory pomocí nastavení prohlížeče zakázat či smazat, je však možné, že některé funkce nebo prvky webové stránky nebudou fungovat správně.

Název souboru cookie Účel souboru cookie Životnost souboru cookie
Autentizační soubor cookie: JSESSIONID Tento soubor cookie definuje jedinečný identifikátor relace a umožňuje uchovat statut uživatele na úrovni požadavků na stránce. Relace
Preferenční soubor cookie: complianceCookie Tento soubor cookie umožňuje uložit soubory cookie přijaté uživatelem. Relace
Footprints Tento soubor cookie umožňuje sledovat navštívené produkty. 13 měsíců
  1. Analytické soubory cookie

Za účelem přizpůsobení webové stránky jejím návštěvníkům měříme počet návštěv, počet zobrazených stránek a aktivitu návštěvníků na webové stránce a četnost jejich návratu, a to prostřednictvím služby Google Analytics. Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. (Google). Tento nástroj generuje následující soubory cookie:

Název souboru cookie Účel souboru cookie Životnost souboru cookie
_utmb Tento soubor cookie umožňuje vytvářet a sledovat relaci uživatele. Relace
_utmc Tento soubor cookie umožňuje určit, zda je potřeba pro uživatele vytvořit novou relaci. Relace
_utmt Tento soubor cookie umožňuje určit typ požadavku. Relace
_utmz Tento soubor cookie umožňuje uložit typ orientace použité návštěvníkem při návštěvě webové stránky. 6 měsíců

Další informace na toto téma jsou dostupné na adrese http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Můžete zvolit možnost soubory cookie a statistickou analýzu vašich údajů o prohlížení můžete odmítnout nastavením prohlížeče tak, aby tyto standardně odmítal nebo ukládal výhradně na základě vašeho schválení. Pokud soubory cookie odmítnete, všechny naše nabídky pro vás nebudou fungovat správně.

  1. Používá tento web soubory cookie třetích stran?

Společnost Ontex využívá řady dodavatelů, kteří mohou při vaší návštěvě webové stránky do vašeho zařízení rovněž odeslat soubory cookie s cílem zajistit poskytování jejich služeb. Pokud chcete získat podrobnější informace o těchto souborech cookie a o postupu, jak takové soubory cookie nepřijímat, přečtěte si níže uvedené zásady zachovávání důvěrnosti:

Název souboru cookie Účel souboru cookie Životnost souboru cookie
Sledování konverzí Google AdWords Společnost Google soubory cookie používá k tomu, aby společnostem, které si u společnosti Google zakoupí reklamu, pomohla určit, kolik osob, které klikly na danou reklamu, skutečně dokončilo nákup příslušného produktu. Soubor cookie určený ke sledování konverzí se uloží do vašeho prohlížeče v případě, že kliknete na reklamu publikovanou společností Google, jejíž inzerent zvolil sledování konverzí. Tyto soubory cookie neobsahují informace umožňující zjištění totožnosti. Pokud platnost souboru cookie během vaší návštěvy určitých částí webové stránky inzerenta ještě nevypršela, inzerent bude moci zjistit, že jste tuto stránky navštívili skrze kliknutí na reklamu. Každý inzerent dostává odlišný soubor cookie, webové stránky inzerentů mezi sebou žádné soubory cookie nesdílejí. Pokud si přejete soubory cookie pro sledování konverzí deaktivovat, proveďte konfiguraci svého prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie pocházející z domény googleadservices.com. Pro zrušení sledování konverzí na mobilním zařízení budete muset deaktivovat veškeré soubory cookie. Pro mobilní prohlížeče operačních systémů iOS a Android v současnosti neexistuje žádný způsob nastavení parametrů domény. Podrobnější informace na toto téma jsou dostupné na adrese http://www.google.com/privacy_ads.html. 30 dnů

Při návštěvě webové stránky můžete obdržet soubory cookie z domén nebo webových stránek třetích stran. Nad takovými soubory cookie nemá společnost Ontex žádnou kontrolu. Další informace o těchto souborech cookie najdete na webové stránce dotyčné třetí strany. Dotyčná třetí strana je povinna vám poskytnout informace týkající se připojených souborů cookie a před uložením těchto souborů cookie do vašeho zařízení získat vaše schválení.

  1. Jak můžete spravovat soubory cookie používané webovou stránkou?

Pokud nechcete, aby webová stránka používala soubory cookie, nebo pokud chcete soubory cookie ze svého zařízení vymazat nebo naopak povolit uložení nových, můžete upravit parametry vašeho prohlížeče tak, aby ukládání souborů cookie blokoval nebo vás na jejich odeslání do vašeho zařízení upozornil. Soubory cookie je možné spravovat různými způsoby. Další informace o postupu nastavení nebo úpravy parametrů prohlížeče najdete v nápovědě k prohlížeči:

– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
– Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&hlrm=nl&answer=95647
– Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?s=cookies&r=5&as=s
– Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Pokud soubory cookie používané webovou stránkou deaktivujete nebo soubory cookie webovou stránkou již uložené do vašeho zařízení smažete, může to mít vliv na vaše prohlížení webové stránky (je například možné, že nebudete moci otevřít určité části webové stránky nebo během návštěvy webové stránky zobrazit personalizované informace).

  1. Aktualizace těchto zásad týkajících se souborů cookie

Pokud společnost Ontex provede změny v postupech používání souborů cookie, budou tyto změny začleněny do aktuální verze těchto zásad. O těchto změnách vás budeme informovat rovněž aktualizací data vstupu těchto zásad v platnost. Aniž by byla jakkoli dotčena vaše práva vyplývající z platných právních předpisů, vyhrazuje si společnost Ontex právo na úpravu těchto zásad v souladu s vývojem technologií, změnami právních předpisů a řádnou obchodní praxí.