Udržitelnost

MOLTEX Pure & Nature má dlouholetou tradici nabízející spolehlivé a vysoce výkonné výrobky pro péči o dítě, které jsou bezpečné pro dětskou pokožku a šetrné k životnímu prostředí. Plenky MOLTEX Pure & Nature, využívající nejnovější dostupné technologie výroby a kontroly kvality, jsou vyráběny výhradně v Německu se 100% čistou energií, což zajišťuje bezpečnost a provedení produktu.

Jedině tak můžeme zajistit budoucím generacím – současným a budoucím malým hrdinům v plenkách - ekologicky bezpečnou budoucnost.

Příroda je v bezpečí,stejně jako moje plenka

Uhlíková neutralita 

S ohledem na opatření v oblasti klimatu (SDG 13) se Společnost Ontex zaměřuje na energetickou účinnost, energii z obnovitelných zdrojů a podporu odolnosti vůči změnám klimatu tak, aby se jejich činnost mohla do roku 2030 stát uhlíkově neutrální. 

V dubnu 2020 již dvě stanoviště (Eeklo a Mayen), kde společnost Ontex vyrábí produkty pod značkou «Moltex», tohoto cíle dosáhly a oficiálně se v roce 2019 staly uhlíkově neutrálními výrobními závody v oblasti dopadu na klima . Nad rámec koupě 100% zelené elektřiny, závody v Eeklo & Mayen jdou ještě o krok dále a přebírají svou odpovědnost, aby kompenzovaly nevyhnutelného používání fosilních paliv. Podporou klimatického projektu certifikovaného VCS (https://registry.verra.org/app/search/VCS) společnost přispěla k výrobě 1 630 MWh obnovitelné energie, čímž umožnila více než 1 500 domácnostem přístup k zelené energii a během procesu se zároveň vyhnula emisím o objemu 1 200 t CO2. Díky svému kompenzačnímu závazku měla společnost jako taková dopad nejméně na tři cíle udržitelného rozvoje (SDG 7, 8 a 13). 

Nulový odpad při výrobě 

Na skládce neskončí žádný výrobní odpad.

Etické zdroje 

Zdůrazňujeme, že je důležité zajistit, aby naše suroviny pocházely z eticky a společensky přijatelných a odpovědných zdrojů. Používáme přístup sociálního auditu založený na riziku s cílem zajistit sociální shody v našem dodavatelském řetězci.

Proces zajišťování kvality šetrný k životnímu prostředí 

Proces zajišťování kvality založený na zásadách ekologického povědomí a odpovědnosti má vždy v MOLTEXu nejvyšší prioritu. Potřeba nepřetržité výroby a kontroly produktů představuje v této souvislosti výzvu. Toto zahrnuje posouzení ekologických a společenských následků a jejich průběžné přizpůsobování nejnovějším standardům. (ISO14001 , ISO50001) Patří sem otázky snížení spotřeby materiálu, optimalizace spotřeby energie, nakládání s odpady a snížení toxických emisí v dopravě a logistice. Dále je důležité zaměřit se na systém řízení energie, který nabízí nové příležitosti úspory energie, jako je používání a neustálé zlepšování energeticky účinných motorů a přechod na LED osvětlení.

Naši zaměstnancisrdce a hnací síla společnosti Moltex 

Zaměstnanci společnosti Moltex jsou srdcem a hnací silou naší společnosti. Spoléháme se na systematický, praktický přístup k rozvoji zaměstnanců, jakož i na povzbuzení a podporu jejich aktuálního a dalšího vzdělávání. Zdůrazňujeme význam podpory pokrokových vylepšení týkajících se dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím účinných opatření. Je pro nás také důležité zvýšit povědomí o udržitelných hodnotách mezi celou naší pracovní sílu a snažíme se jít dobrým příkladem. Toto je proces, který lze provést pouze společně a pomocí malých kroků. V našich závodech navíc provádíme sociální audity třetích stran (BSCI), abychom zajistili spravedlivé pracovní podmínky

Uznání pro Moltex 

Potřetí v řadě bylo Moltexu uděleno uznání nature no. 1 pečetí kvality GREEN BRANDS. Jako GREEN BRANDS jsou označeny značky, které významně přispívají k ochraně přírody a životního prostředí.

Jsou vyráběny způsobem šetrným k životnímu prostředí a důsledně a odpovědně podporují ochranu přírodních biotope, zdrojů, zachování přírody a udržitelnou kvalitu života. Toto označení nabízí spotřebitelům spolehlivý standard a pomáhá jim orientovat se při výběru produktů.

Certifikace

Šetrné k životnímu prostředí,
super bezpečné, testované na škodlivé
látky a alergická rizika

* The Seal of Cotton and Cotton EnhancedTM jsou ochranné známky společnosti Cotton Incorporated. Vnější vrstva obsahuje 15% extra měkké organické bavlny

Nezávislý institut prokázal bezpečnost

Ecolabel logo
TUV logo
Allergy Certified
Cotton enhanced
Original Excellent Dermatest
Oeko-Tex
FSC
CO2 Neutral

AllergyCertified

AllergyCertified je mezinárodní značka zaručující minimální riziko výskytu kožní alergie. Toxikolog nezávislého institutu AllergyCertified provádí důkladné posouzení rizik všech složek přítomných v produktu. Chemikálie, které nejsou povoleny, jsou složky známé jako alergenní, karcinogenní a látky, které narušují reprodukční systém (endokrinní disruptory).

Pro další informace prosím navštivte: http://allergycertified.com/

DERMATEST® 5-star ‘CLINICALLY TESTED’

Výrobky oceněné označením pěti hvězd jsou klinicky testovány nezávislým institutem DERMATEST®, který poskytuje nejvyšší úroveň jistoty, že naše výrobky nebudou krátkodobě ani dlouhodobě způsobovat podráždění kůže, ani alergie. Klinické testování zahrnuje:

– Zkušební období nejméně čtyř týdnů

– Aplikace na určené oblasti kůže

– Měření fyziologické charakteristiky kůže

– Závěrečný “náplastový” test k vyloučení alergie, která se mohla vyvinout během zkušebního období

Pro další informace prosím navštivte:  www.5-star-guarantee.de

Standard 100 by OEKO-TEX®

STANDARD 100 by OEKO-TEX® je jedním z nejznámějších světových označení produktů testovaných na přítomnost škodlivých látek.

Při zkouškách je brána v úvahu řada regulovaných a neregulovaných látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví. V mnoha případech mezní hodnoty pro STANDARD 100 překračují národní a mezinárodní požadavky.

Děti potřebují zvláštní ochranu. „Třída I“ v OEKO-TEX® je označení výrobků pro péči o děti zastávající přísná kritéria s ohledem na citlivou dětskou pokožkou. Naše výrobky jsou navíc testovány a certifikovány podle rozšířených požadavků „Přílohy 6“, které jsou ve srovnání s požadavky „Přílohy 4“ mnohem přísnější.

Výrobky Moltex jsou testovány na škodlivé látky podle Standardu 100 od OEKO-TEX® a v laboratorních testech nebyly identifikovány žádné škodlivé látky nad nejpřísnějšími mezními hodnotami třídy produktů I: výrobky pro kojence a batolata. “

Pro další informace prosím navštivte: www.oeko-tex.com/stardard100

Cotton enhanced™

Vnější vrstva plenek Moltex je vyrobena z prvotřídní bavlny.

Ochranná známka Seal of Cotton usnadňuje spotřebitelům identifikaci produktů obsahujících bavlnu. Ochranné známky Seal of Cotton a cotton enhanced ™ jsou vlastnictvím neziskové organizace Cotton Incorporated od roku 1973.

Pro další informace prosím navštivte: www.cottoninc.com

Vnější vrstva z organické bavlny 

Vnější vrstva našich plenek je vyrobena z ekologické bavlny, která je pěstována a certifikována podle ekologických zemědělských standardů. Taková produkce udržuje zdraví půdy, ekosystémů a lidí využíváním přírodních procesů spíše než umělých vstupů. Ekologické pěstování bavlny obzvláště neumožňuje použití toxických chemikálií nebo GMO (geneticky modifikovaných organismů).

Vnitřní vrstva 100% přírodního původu

Měkká vnitřní vrstva, která je ve styku s dětskou pokožkou, je vyrobena ze 100% obnovitelného materiálu na bázi kukuřice a cukrové třtiny.

EU Ecolabel

Plenky, kterým byla udělena oficiální záruka EU Ecolabel, splňují během svého “životního” cyklu nejvyšší ekologické standardy: od zajišťování materiálů až po výrobu, distribuci a likvidaci. Výrobek musí rovněž splňovat přísná kritéria kvality a provedení, která pomáhají spotřebitelům při výběru ekologických možností, aniž by museli slevit z kvality.

Pro další informace prosím navštivte: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

FSC®

Výběrem plenek obsahujících chmýří (materiál vyrobený z buničiny) s označením FSC® pomáháte chránit světové lesy a bojovat proti odlesňování. Forest Stewardship Council (FSC®) usiluje o odpovědné hospodaření s lesy po celém světě podle přísných společenských, ekologických a ekonomických kritérií.

Webová stránka: https://fsc.org/en

OK biobased®

Naše obaly jsou vyrobeny na bázi biologického plastu, který získal certifikát OK biobased. OK biobased je nezávislý certifikační systém třetích stran implementovaný společností TÜV AUSTRIA. Na základě výsledků testů určuje procentuální podíl obnovitelné suroviny ve výrobku tím, že jí uděluje jednu až čtyři hvězdičky.

Pro další informace prosím navštivte: http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-biobased/