Udržitelnost

MOLTEX Pure & Nature má dlouholetou tradici nabízet spolehlivé a vysoce výkonné produkty péče o děti, které jsou bezpečné pro pokožku vašeho dítěte a šetrné k životnímu prostředí. Plenky Moltex Pure & Nature s využitím nejnovějších dostupných technologií výroby a kontroly kvality jsou vyráběny v Belgii a České republice s využitím 100% zelené elektřiny. Oba závody mají certifikát ISO14001 & 50001, což dokazuje solidní environmentální a energetický management.

Jedině tak můžeme zajistit budoucím generacím – současným a budoucím malým hrdinům v plenkách - ekologicky bezpečnou budoucnost.

Příroda je v bezpečí,stejně jako moje plenka

Uhlíková neutralita 

S ohledem na opatření v oblasti klimatu (SDG 13) se Společnost Ontex (pod kterou značka Moltex působí) zaměřuje na energetickou účinnost, energii z obnovitelných zdrojů a podporu odolnosti vůči změnám klimatu tak, aby se jejich činnost mohla do roku 2030 stát uhlíkově neutrální.

V dubnu 2020 již dvě továrny (Eeklo a Mayen), kde společnost Ontex vyrábí produkty pod značkou Moltex, tohoto cíle dosáhly a oficiálně se v roce 2019 staly uhlíkově neutrálními výrobními závody v oblasti dopadu na klima. Závody v Eeklo & Mayen jdou ještě o krok dále a mimo koupi 100% zelené elektřiny přebírají svou odpovědnost, aby kompenzovaly nevyhnutelného používání fosilních paliv. Podporou klimatického projektu certifikovaného VCS (https://registry.verra.org/app/search/VCS) společnost přispěla k výrobě 1 630 MWh obnovitelné energie, čímž umožnila více než 1 500 domácnostem přístup k zelené energii a během procesu se zároveň vyhnula emisím o objemu 1 200 t CO2. Díky svému kompenzačnímu závazku měla společnost jako taková dopad nejméně na tři cíle udržitelného rozvoje (SDG 7, 8 a 13).

Nulový odpad při výrobě

Na skládce neskončí žádný výrobní odpad.

Etické získávání zdrojů

V Moltexu klademe veliký důraz na to, aby naše suroviny pocházely z eticky a společensky přijatelných a odpovědných zdrojů. Používáme přístup sociálního auditu, který nám zajišťuje sociální shody v našem dodavatelském řetězci.

Environmentální a energetický management

Naše dětské plenky a kalhotky Moltex jsou vyráběny v evropských výrobních závodech výhradně s využitím zelené elektřiny.

Tyto závody jsou certifikovány ISO14001 a ISO50001.
ISO 14001 je mezinárodně uznávaná norma, která stanovuje požadavky na systém environmentálního managementu. S tímto environmentálním systémem jsme schopni identifikovat a kontrolovat dopad našich činností, produktů a služeb na životní prostředí a neustále zlepšujeme naši environmentální výkonnost.
Norma ISO 50001 poskytuje rámec požadavků, který nám umožňuje rozvíjet politiku efektivnějšího využívání energie a neustále zlepšovat naše hospodaření s energií.

Naši zaměstnanci: srdce a hnací síla společnosti Moltex

Zaměstnanci společnosti Moltex jsou našim srdcem a hnací silou. Spoléháme se na systematický, praktický přístup k rozvoji zaměstnanců, jakož i na povzbuzení a podporu jejich aktuálního a dalšího vzdělávání. Zdůrazňujeme význam podpory pokrokových vylepšení týkajících se dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím účinných opatření. Je pro nás také důležité zvýšit povědomí o udržitelných hodnotách mezi celou naší pracovní silou a snažíme se jít dobrým příkladem. Toto je proces, který lze provést pouze společně a pomocí malých kroků. V našich závodech navíc provádíme sociální audity třetích stran (BSCI), abychom zajistili spravedlivé pracovní podmínky.

Uznání pro Moltex 

Moltex už potřetí v řadě získal ocenění v podobě certifikace kvality Green Brands. Jako Green Brands GREEN BRANDS jsou označeny značky, které významně přispívají k ochraně přírody a životního prostředí.

Plenky Moltex a další produkty značky vyrábíme způsobem šetrným k životnímu prostředí a snažíme se důsledně a odpovědně podporovat ochranu přírodních biotopů, zdrojů, zachování přírody a udržitelnou kvalitu života. Toto označení pomáhá spotřebitelům orentovat se ve výběru produktů a zajišťuje spolehlivou kvalitu.

Certifikace

Plenky a ubrousky Moltex jsou šetrné k životnímu prostředí,
super bezpečné, testované na škodlivé
látky a alergická rizika

* The Seal of Cotton and Cotton EnhancedTM jsou ochranné známky společnosti Cotton Incorporated. Vnější vrstva obsahuje 15 % extra měkké organické bavlny.

Bezpečnost výrobků Moltex dokládají tyto nezávislé certifikace:

Ecolabel logo
Allergy Certified
Cotton enhanced
FSC

AllergyCertified

AllergyCertified je mezinárodní značka zaručující minimální riziko výskytu kožní alergie. Toxikolog nezávislého institutu AllergyCertified provádí důkladné posouzení rizik všech složek přítomných v produktu. Chemikálie, které nejsou povoleny, jsou složky známé jako alergenní, karcinogenní a látky, které narušují reprodukční systém (endokrinní disruptory).

Pro další informace prosím navštivte: http://allergycertified.com/

ŠTÍTEK KVALITY DERMATEST

Výrobky Moltex se pyšní oceněním označeným jako pět hvězd. Znamená to, že jsou klinicky testovány nezávislým institutem DERMATEST®. Ten poskytuje nejvyšší úroveň jistoty, že dané výrobky nebudou krátkodobě ani dlouhodobě způsobovat podráždění kůže, ani alergie. Klinické testování zahrnuje:

– Zkušební období nejméně čtyř týdnů

– Aplikace na určené oblasti kůže

– Měření fyziologické charakteristiky kůže

– Závěrečný “náplastový” test k vyloučení alergie, která se mohla vyvinout během zkušebního období

Pro další informace prosím navštivte: www.5-star-guarantee.de

OEKO-TEX® STANDARD 100

OEKO-TEX® STANDARD 100 je jedním z nejznámějších světových označení produktů testovaných na přítomnost škodlivých látek.

Při zkouškách je brána v úvahu řada regulovaných a neregulovaných látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví. V mnoha případech mezní hodnoty pro STANDARD 100 překračují národní a mezinárodní požadavky.

Děti potřebují zvláštní ochranu. „Třída I“ v OEKO-TEX® je označení výrobků pro péči o děti zastávající přísná kritéria s ohledem na citlivou dětskou pokožkou. Naše výrobky jsou navíc testovány a certifikovány podle rozšířených požadavků „Přílohy 6“, které jsou ve srovnání s požadavky „Přílohy 4“ mnohem přísnější.

Výrobky Moltex jsou testovány na škodlivé látky podle OEKO-TEX® STANDARD 100.

Pro další informace prosím navštivte: www.oeko-tex.com/stardard100

Cotton enhanced™

Vnější vrstva plenek Moltex je vyrobena z prvotřídní bavlny.

Ochranná známka Seal of Cotton usnadňuje spotřebitelům identifikaci produktů obsahujících bavlnu. Ochranné známky Seal of Cotton a cotton enhanced ™ jsou vlastnictvím neziskové organizace Cotton Incorporated od roku 1973.

Pro další informace prosím navštivte: www.cottoninc.com

Vnější vrstva z organické bavlny 

Vnější vrstva našich plen obsahuje organickou bavlnu, která je vyrobena a certifikována podle ekologických zemědělských norem, které nepovolují použití toxických chemikálií nebo GMO (…). To pomáhá udržovat zdraví půdy, ekosystémů a lidí.

Vnitřní vrstva 100% přírodního původu

Měkká vnitřní vrstva plenky, která je ve styku s dětskou pokožkou, je vyrobena ze 100% obnovitelného materiálu na bázi kukuřice a cukrové třtiny.

EU Ecolabel

Plenky, kterým byla udělena oficiální záruka EU Ecolabel, splňují během svého “životního” cyklu nejvyšší ekologické standardy: od zajišťování materiálů až po výrobu, distribuci a likvidaci. Výrobek musí rovněž splňovat přísná kritéria kvality a provedení, která pomáhají spotřebitelům při výběru ekologických možností, aniž by museli slevit z kvality.

Pro další informace prosím navštivte: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

FSC®

Výběrem plenek obsahujících materiál vyrobený z buničiny s označením FSC® pomáháte chránit světové lesy a bojovat proti odlesňování. Forest Stewardship Council (FSC®) usiluje o odpovědné hospodaření s lesy po celém světě podle přísných společenských, ekologických a ekonomických kritérií.

Webová stránka: https://fsc.org/en

OK biobased®

Naše obaly jsou vyrobeny na bázi biologického plastu, který získal certifikát OK biobased. OK biobased je nezávislý certifikační systém třetích stran implementovaný společností TÜV AUSTRIA. Na základě výsledků testů určuje procentuální podíl obnovitelné suroviny ve výrobku tím, že jí uděluje jednu až čtyři hvězdičky.