Udržitelnost

MOLTEX Pure & Nature má dlouholetou tradici nabízející spolehlivé a vysoce výkonné výrobky pro péči o dítě, které jsou bezpečné pro dětskou pokožku a šetrné k životnímu prostředí. Plenky MOLTEX Pure & Nature, využívající nejnovější dostupné technologie výroby a kontroly kvality, jsou vyráběny výhradně v Německu se 100% čistou energií, což zajišťuje bezpečnost a provedení produktu. Jedině tak můžeme zajistit budoucím generacím  současným a budoucím malým hrdinům v plenkách - ekologicky bezpečnou budoucnost. 

Příroda je v bezpečí,stejně jako moje plenka

Výroba za použití 100% zelenou elektřinou 

Podle našeho názoru znamená zachování zdrojů ve výrobě vyloučení používání konvenční elektrické energie vyráběné fosilními palivy, jako je plyn, ropa a uhlí, nebo jaderné energie. Proto v našich výrobních procesech používáme pouze zelenou elektřinu.

Nulový odpad při výrobě 

Na skládce neskončí žádný výrobní odpad.

Certifikovaní dodavatelé 

Zdůrazňujeme, že je důležité zajistit, aby náš materiál pocházel z eticky a společensky přijatelných a odpovědných zdrojů. Naši dodavatelé jsou důkladně prověřeni, než s nimi zahájíme spolupráci. Naše hodnocení jsou založena na přísném dodržování společenských standardů, účinných testech ekologické kompatibility a zhodnocení ekologických rizik.

Proces zajišťování kvality šetrný k životnímu prostředí 

Proces zajišťování kvality založený na zásadách ekologického povědomí a odpovědnosti má vždy v MOLTEXu nejvyšší prioritu. Potřeba nepřetržité výroby a kontroly produktů představuje v této souvislosti výzvu. Toto zahrnuje posouzení ekologických a společenských následků a jejich průběžné přizpůsobování nejnovějším standardům. Patří sem otázky snížení spotřeby materiálu, optimalizace spotřeby energie, nakládání s odpady a snížení toxických emisí v dopravě a logistice. Dále je důležité zaměřit se na systém řízení energie, který nabízí nové příležitosti úspory energie, jako je používání a neustálé zlepšování energeticky účinných motorů a přechod na LED osvětlení.

Naši zaměstnancisrdce a hnací síla společnosti Moltex 

Zaměstnanci společnosti Moltex jsou srdcem a hnací silou naší společnosti. Spoléháme se na systematický, praktický přístup k rozvoji zaměstnanců, jakož i na povzbuzení a podporu jejich aktuálního a dalšího vzdělávání. Zdůrazňujeme význam podpory pokrokových vylepšení týkajících se dosažení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem prostřednictvím účinných opatření. Je pro nás také důležité zvýšit povědomí o udržitelných hodnotách mezi celou naší pracovní sílu a snažíme se jít dobrým příkladem. Toto je proces, který lze provést pouze společně a pomocí malých kroků.

Potřetí v řadě bylo Moltexu uděleno uznání nature no. 1 pečetí kvality GREEN BRANDS. Jako GREEN BRANDS jsou označeny značky, které významně přispívají k ochraně přírody a životního prostředí.

Jsou vyráběny způsobem šetrným k životnímu prostředí a důsledně a odpovědně podporují ochranu přírodních biotope, zdrojů, zachování přírody a udržitelnou kvalitu života. Toto označení nabízí spotřebitelům spolehlivý standard a pomáhá jim orientovat se při výběru produktů.

Vyrobeno v Německu 

Známka “Vyrobeno v Německu” je považována za označení kvality a příslib vynikajících produktů.

Certifikace

Šetrné k životnímu prostředí,
super bezpečné, testované na škodlivé
látky a alergická rizika

* The Seal of Cotton and Cotton EnhancedTM jsou ochranné známky společnosti Cotton Incorporated. Vnější vrstva obsahuje 15% extra měkké organické bavlny

Nezávislý institut prokázal bezpečnost

Obal
moltex_certification_fsc_portrait

AllergyCertified

AllergyCertified je mezinárodní značka zaručující minimální riziko výskytu kožní alergie. Toxikolog nezávislého institutu AllergyCertified provádí důkladné posouzení rizik všech složek přítomných v produktu. Chemikálie, které nejsou povoleny, jsou složky známé jako alergenní, karcinogenní a látky, které narušují reprodukční systém (endokrinní disruptory).

Pro další informace prosím navštivte: http://allergycertified.com/

DERMATEST® 5-star ‘CLINICALLY TESTED’

Výrobky oceněné označením pěti hvězd jsou klinicky testovány nezávislým institutem DERMATEST®, který poskytuje nejvyšší úroveň jistoty, že naše výrobky nebudou krátkodobě ani dlouhodobě způsobovat podráždění kůže, ani alergie. Klinické testování zahrnuje:

– Zkušební období nejméně čtyř týdnů

– Aplikace na určené oblasti kůže

– Měření fyziologické charakteristiky kůže

– Závěrečný “náplastový” test k vyloučení alergie, která se mohla vyvinout během zkušebního období

Pro další informace prosím navštivte:  www.5-star-guarantee.de

Standard 100 by OEKO-TEX®

STANDARD 100 by OEKO-TEX® je jedním z nejznámějších světových označení produktů testovaných na přítomnost škodlivých látek.

Při zkouškách je brána v úvahu řada regulovaných a neregulovaných látek, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví. V mnoha případech mezní hodnoty pro STANDARD 100 překračují národní a mezinárodní požadavky.

Děti potřebují zvláštní ochranu. „Třída I“ v OEKO-TEX® je označení výrobků pro péči o děti zastávající přísná kritéria s ohledem na citlivou dětskou pokožkou. Naše výrobky jsou navíc testovány a certifikovány podle rozšířených požadavků „Přílohy 6“, které jsou ve srovnání s požadavky „Přílohy 4“ mnohem přísnější.

Výrobky Moltex jsou testovány na škodlivé látky podle Standardu 100 od OEKO-TEX® a v laboratorních testech nebyly identifikovány žádné škodlivé látky nad nejpřísnějšími mezními hodnotami třídy produktů I: výrobky pro kojence a batolata. “

Pro další informace prosím navštivte: www.oeko-tex.com/stardard100

Label Cotton enhanced™

Vnější vrstva plenek Moltex je vyrobena z prvotřídní bavlny.

Ochranná známka Seal of Cotton usnadňuje spotřebitelům identifikaci produktů obsahujících bavlnu. Ochranné známky Seal of Cotton a cotton enhanced ™ jsou vlastnictvím neziskové organizace Cotton Incorporated od roku 1973.

Pro další informace prosím navštivte: www.cottoninc.com

Vnější vrstva z organické bavlny 

Vnější vrstva našich plenek je vyrobena z ekologické bavlny, která je pěstována a certifikována podle ekologických zemědělských standardů. Taková produkce udržuje zdraví půdy, ekosystémů a lidí využíváním přírodních procesů spíše než umělých vstupů. Ekologické pěstování bavlny obzvláště neumožňuje použití toxických chemikálií nebo GMO (geneticky modifikovaných organismů).

100% přírodní vnitřní vrstva 

Měkká vnitřní vrstva, která je ve styku s dětskou pokožkou, je vyrobena ze 100% obnovitelného materiálu na bázi kukuřice a cukrové třtiny.

EU Ecolabel

Plenky, kterým byla udělena oficiální záruka EU Ecolabel, splňují během svého “životního” cyklu nejvyšší ekologické standardy: od zajišťování materiálů až po výrobu, distribuci a likvidaci. Výrobek musí rovněž splňovat přísná kritéria kvality a provedení, která pomáhají spotřebitelům při výběru ekologických možností, aniž by museli slevit z kvality.

Pro další informace prosím navštivte: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

FSC®

Výběrem plenek obsahujících chmýří (materiál vyrobený z buničiny) s označením FSC® pomáháte chránit světové lesy a bojovat proti odlesňování. Forest Stewardship Council (FSC®) usiluje o odpovědné hospodaření s lesy po celém světě podle přísných společenských, ekologických a ekonomických kritérií.

Webová stránka: https://fsc.org/en

Certification OK biobased®

Naše obaly jsou vyrobeny na bázi biologického plastu, který získal certifikát OK biobased. OK biobased je nezávislý certifikační systém třetích stran implementovaný společností TÜV AUSTRIA. Na základě výsledků testů určuje procentuální podíl obnovitelné suroviny ve výrobku tím, že jí uděluje jednu až čtyři hvězdičky.

Pro další informace prosím navštivte: http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-biobased/