Zrównoważony rozwój

MOLTEX Pure & Nature posiada wieloletnie doświadczenie w oferowaniu niezawodnych i skutecznych produktów do opieki nad dziećmi, które są bezpieczne dla skóry dziecka i przyjazne dla środowiska. Produkty MOLTEX Pure & Nature są wytwarzane wyłącznie w Niemczech, z wykorzystaniem najnowszych dostępnych technologii produkcji i kontroli jakości, przy użyciu całkowicie czystej energii, co gwarantuje bezpieczeństwo i wydajność wyrobu.

Tylko w ten sposób możemy zapewnić następnym pokoleniom — małym koneserom pieluch dnia dzisiejszego i jutrzejszego — ekologicznie bezpieczną przyszłość.

Naturalne jak sama przyroda 

Neutralność pod względem emisji CO2 

Mając na uwadze cele zrównoważonego rozwoju w zakresie działania w dziedzinie klimatu (SDG13)Ontex skupia się na rozważnym wykorzystywaniu energii, energii odnawialnej, oraz wspieraniu działań na rzecz ochrony klimatu tak, aby ich działalność stała się całkowicie wolna od emisji CO2 do roku 2030. 

W kwietniu 2020 udało się to już dwóm fabrykom Ontexu, w Eeklo i Mayen, gdzie produkowane są produkty Moltex. Nie zatrzymując się na korzystaniu w 100% z energii odnawialnej, farbyki w Eeklo iMayen przyjmują odpowiedzialność za nieuniknione użycie paliw kopalnych poprzez wspieranie VCS (https://registry.verra.org/app/search/VCS), certyfikowanego projektu ochrony klimatu. Dzięki temuOntex wsparł już powstanie 1 630 MWh energii odnawialnej, dostęp do niej dla ponad 1 500 gospodarstw domowych, w międzyczasie unikając 1 200 ton emisji CO2. Ontex, dzięki dążeniu do kompensowania wpływu na środowisko, ma wpływ na przynajmniej 3 z celów zrównoważonego rozwoju (SDG 7, 8 i 13). 

„ZERO” odpadów produkcyjnych 

Żadne odpady produkcyjne nie trafiają na składowiska odpadów

Etyczne źródła 

Dokładamy starań, by zagwarantować, że nasze surowce pochodzą z etycznych, społecznie akceptowanych i odpowiedzialnych źródeł.
Korzystamy z audytów społecznych polegających na analizie ryzyka, aby zapewnić w naszym łańcuchu dostaw wykorzystanie wyłącznie materiałów odpowiedzialnych społecznie.

Ekologiczny proces zapewniania jakości

Proces zapewniania jakości oparty na zasadach świadomości i odpowiedzialności ekologicznej ma w firmie MOLTEX zawsze najwyższy priorytet. Potrzeba ciągłego monitorowania produkcji i produktów stanowi w tym kontekście wyzwanie. Obejmuje to ocenę skutków dla środowiskowa i społeczeństwa oraz wielokrotne dostosowywanie ich do najnowszych standardów (ISO14001 , ISO50001). Owe standardy regulują takie kwestie, jak zmniejszanie zużycia materiałów, optymalizowanie wykorzystania energii, zarządzanie odpadami i ograniczanie emisji substancji toksycznych w transporcie i logistyce. Innym ważnym obszarem działania jest system zarządzania energią, który oferuje nowe możliwości oszczędzania energii, takie jak stosowanie i wymiana energooszczędnych silników oraz przejście na oświetlenie LED.

Serce i siła napędowa: nasi pracownicy

Nasi pracownicy są naturalnie sercem i siłą napędową firmy. Opieramy się na systematycznym, zorientowanym na praktykę podejściu do rozwoju pracowników, jak również na działaniach szkoleniowych i nieustannym kształceniu. Podkreślamy znaczenie promowania stopniowej poprawy równowagi między pracą a życiem prywatnym poprzez skuteczne działania. Ważne jest dla nas również podnoszenie świadomości znaczenia zrównoważonego rozwoju wśród całego personelu, a my oczywiście staramy się dawać dobry przykład. Jest to proces, który może być przeprowadzony tylko razem i małymi krokami. Dodatkowo, aby zapewnić dobre warunki pracy w naszych fabrykach przeprowadzamy niezależne, zewnętrzne audyty społeczne (BSCI).

Wyróżnienie dla Moltex Pure & Nature:

przyznanie po raz trzeci z rzędu znaku jakości GREEN BRANDS. GREEN BRANDS to marki, które wnoszą istotny wkład w przyrodę i środowisko naturalne. Są one produkowane w sposób bezpieczny dla środowiska i działają konsekwentnie oraz odpowiedzialnie na rzecz ochrony siedlisk i zasobów naturalnych, a także ochrony przyrody i zrównoważonej jakości życia. Znak ten zapewnia konsumentom niezawodny standard i pomoc w orientacji przy wyborze produktów.

Certyfikaty

Ekologiczne, wyjątkowo bezpieczne, przetestowane na obecność szkodliwych substancji i ryzyka wywołania alergii

* Cotton i Cotton EnhancedTM są znakami towarowymi Cotton Incorporated. Warstwa zewnętrzna zawiera 15% supermiękkiej bawełny organicznej.

Bezpieczeństwo potwierdzone przez niezależne organizacje

Ecolabel logo
TUV logo
Allergy Certified
Cotton enhanced
Original Excellent Dermatest
Oeko-Tex
FSC
CO2 Neutral

AllergyCertified

AllergyCertified to międzynarodowy znak gwarantujący minimalne ryzyko wystąpienia alergii skórnej. Toksykolog z niezależnego instytutu AllergyCertified dokonał szczegółowej oceny ryzyka wszystkich składników obecnych w produkcie. Niedozwolone substancje chemiczne to składniki, o których wiadomo, że są uczulające, rakotwórcze i zaburzają układ rozrodczy (substancje zaburzające gospodarkę hormonalną).

Więcej informacji: http://allergycertified.com/ 

DERMATEST® 5 gwiazdek „PRZETESTOWANE KLINICZNIE” 

Produkty opatrzone symbolem z 5 gwiazdkami są testowane klinicznie przez niezależny instytut DERMATEST® , który zapewnia najwyższy poziom pewności, że nasze produkty nie spowodują podrażnień lub alergii skóry w krótkim lub długim okresie.

— Okres próbny wynoszący co najmniej cztery tygodnie

— Stosowanie na określone obszary skóry

— Pomiar parametrów fizjologicznych skóry

— Końcowy test płatkowy w celu wykluczenia alergii, która mogła wystąpić w okresie próbnym

Aby uzyskać więcej informacji: www.5-star-guarantee.de

Standard 100 by OEKO-TEX®

STANDARD 100 od OEKO-TEX® jest jedną z najbardziej znanych na świecie etykiet umieszczanych na produktach testowanych pod kątem obecności substancji szkodliwych.

W badaniach brane są pod uwagę liczne substancje regulowane i nieregulowane, które mogą być szkodliwe dla zdrowia człowieka. W wielu przypadkach wartości graniczne dla STANDARD 100 wykraczają poza wymogi krajowe i międzynarodowe.

Dzieci potrzebują specjalnej ochrony. W związku z tym produkty dziecięce „Klasy I” OEKO-TEX® spełniają najsurowsze kryteria dostosowane do wrażliwej skóry dziecka. Ponadto nasze produkty są badane i certyfikowane zgodnie z rozszerzonymi wymogami „Załącznika 6”, który jest jeszcze bardziej rygorystyczny w porównaniu z wymogami „Załącznika 4”.

Produkty Moltex testowane są na obecność szkodliwych substancji zgodnie ze Standardem 100 od OEKO-TEX®. Żadne szkodliwe substancje nie zostały wykryte w produktach podczas testów laboratoryjnych, przeprowadzonych pod najostrzejszym rygorem wymogów produktu „Klasy I” – artykułów przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci.

Aby uzyskać więcej informacji: www.oeko-tex.com/stardard100

Cotton enhanced™

Pieluchy Moltex są wykonane z najwyższej jakości bawełny w warstwie zewnętrznej.

Znak towarowy „Seal of Cotton” ułatwia konsumentom identyfikację produktów zawierających bawełnę. Znaki Seal of Cotton oraz cotton enhanced™ są własnością organizacji non-profit Cotton Incorporated od 1973 roku.

Aby uzyskać więcej informacji:  www.cottoninc.com

Bawełna organiczna w warstwie zewnętrznej

Stosujemy bawełnę ekologiczną, która jest produkowana i certyfikowana zgodnie z ekologicznymi normami rolniczymi. Jej produkcja sprzyja zdrowiu gleb, ekosystemów i ludzi poprzez wykorzystanie naturalnych procesów zamiast sztucznych środków produkcji. Co ważne, organiczna uprawa bawełny nie pozwala na stosowanie szkodliwych substancji ani GMO (organizmów modyfikowanych genetycznie).

Warstwa wewnętrzna w 100% pochodzenia naturalnego

Miękka warstwa wewnętrzna mająca kontakt ze skórą Twojego dziecka wykonana jest w 100% z surowca odnawialnego, na bazie kukurydzy i trzciny cukrowej.

Oznakowanie ekologiczne UE

Pieluchy wyróżnione oficjalnym oznakowaniem ekologicznym UE gwarantują spełnienie wysokich standardów środowiskowych przez cały cykl życia: od wydobycia surowców, poprzez produkcję i dystrybucję, aż po utylizację. Produkt musi również spełniać surowe kryteria jakości i wydajności, pomagając konsumentom dokonywać świadomych wyborów bez kompromisów.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

FSC®

Wybierając pieluchy zawierające celulozę (materiał wykonany z pulpy drzewnej) z etykietą FSC®, pomagasz dbać o lasy na świecie i walczyć z wylesianiem. Forest Stewardship Council (FSC®) dąży do odpowiedzialnego zarządzania lasami na całym świecie, zgodnie z surowymi kryteriami społecznymi, ekologicznymi i ekonomicznymi.

Strona internetowa: https://fsc.org/en

OK biobased®

Nasze torby wykonane są z biopochodnego tworzywa sztucznego mającego certyfikat OK biobased. OK biobased jest niezależną certyfikacją zewnętrzną przeprowadzaną przez TÜV AUSTRIA. Na podstawie wyników testu organizacja poświadcza procentowy udział surowców odnawialnych w produkcie poprzez przyznanie od jednej do czterech gwiazdek.

Aby uzyskać więcej informacji: http://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-biobased/