Adatvédelmi irányelv

Utolsó frissítés: 2020. 09. 17.

 

Bevezetés

Ez a webhely („Webhely”) az Ontex BV tulajdonában lévő és általa üzemeltetett Webhely. Az Ontex BV –- bejegyzett székhelye: Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, bejegyzési száma a jogi személyek nyilvántartásában (KBO): 0419.457.296 – Belgium törvényei alapján alapított vállalat, valamint annak leányvállalatai* (a továbbiakban „Ontex”, „mi”, „miénk”), kezelik és használják fel az Öntől ezen a Webhelyen keresztül begyűjtött személyes adatokat.

Az Ontex a jelen Webhelyen keresztül begyűjtött személyes adatok kezelője. Komolyan vesszük az adatok és a magánélet védelmével kapcsolatos felelősségünket, ezért kidolgoztuk a jelen Adatvédelmi irányelvet, amely elmagyarázza a személyes adatok begyűjtésének és felhasználásának módjait abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy regisztrál vagy adatokat ad meg a Webhelyen. Ugyancsak elmagyarázzuk a személyes adataival kapcsolatos bizonyos jogait. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az irányelvet annak érdekében, hogy megértse a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatainkat.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a Webhely hivatkozásokat tartalmaz más, nem az Ontex által üzemeltetett webhelyekre, amelyekért az Ontex nem vállal felelősséget, és amelyekre a jelen Adatvédelmi irányelv nem vonatkozik. Kérjük, látogassa meg az adott harmadik fél webhelyét, és tekintse meg az Adatvédelmi irányelvüket, amennyiben további információkat szeretne megtudni személyes adatainak harmadik felek által történő feldolgozásáról.

*Leányvállalat minden olyan vállalat, amely az Ontex BV ellenőrzése vagy közös irányítása alatt áll. Az ellenőrzés a részvények legalább 50%-ának tulajdonjogát jelenti. Az Ontex egységek listáját megtekintheti az www.ontex.com oldalon található éves jelentésben. 

Milyen személyes adatokat gyűjtünk, és hogyan gyűjtjük be ezeket?

A személyes adatait az adatok és a magánélet védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok és rendeletek kezeljük – beleértve a 2016. április 27-i (EU) 2016/679 sz. általános adatvédelmi rendeletet és a helyi végrehajtási törvényeket, amelyek időszakosan módosulhatnak, helyettesítésre vagy hatályon kívül helyezésre kerülhetnek („Adatvédelmi törvények”). Jelen Adatvédelmi irányelv céljából a „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó”, „érintett” és „kezel/kezelés” fogalmak jelentése megegyezik az alkalmazandó adatvédelmi törvényben foglalt jelentéssel.

Személyes adat abban az esetben kerül begyűjtésre, ha Ön a Webhelyen található nyomtatványon keresztül önkéntesen adatokat ad meg, ha regisztrál, vagy ha használja az egyik Webhelyünket vagy online szolgáltatásunkat. Ez a Webhely automatikusan gyűjt a látogatókra és a Webhelyen végzett tevékenységükre vonatkozó bizonyos adatokat az alábbi „Amikor igénybe veszi az egyik Webhelyünket vagy online szolgáltatásunkat” kezdetű rész alapján. Ezeknek az automatikusan összegyűjtött információknak egy része személyes adatnak minősül, és a gyűjtésükre sütik vagy más nyomkövetési technológiák segítségével kerül sor. Összesített információkat is gyűjthetünk (melyek nem minősülnek személyes adatoknak, mint például az, hogy a látogatók hány alkalommal jelentkeztek be a Webhelyen). További részleteket tudhat meg az általunk használt sütikről és nyomkövetési technológiákról az itt található sütikre vonatkozó irányelvből.

 • A hírlevélre való feliratkozásakor begyűjthetjük a nevét, e-mail-címét, telefonszámát, országát, születési évét, lakcímét, nemét, választott nyelvét és a kiválasztott terméktípusra vonatkozó személyes adatait.
 • Az ügyfélszolgálattal való kapcsolatfelvételekor begyűjtjük a termékek vásárlásával és kiszállításával, vagy a kérelem vagy panasz megválaszolásával, illetve amennyiben szükséges, a megrendelés és a panasz kezelésével és teljesítésével, továbbá a folyamatos termékellátással kapcsolatos adatokat.
 • Amikor igénybe veszi az egyik Webhelyünket vagy online szolgáltatásunkat, információkat gyűjthetünk a Webhely eléréséhez használt eszközről, a böngésző típusáról, az operációs rendszerről, az IP-címről, a domainnévről, arról, hogy hányszor látogatta meg a Webhelyet, az online kérelem dátumáról és idejéről, a kért információ letöltéséhez szükséges időtartamról, a böngészőjének a Webhellyel való kapcsolata során esetleg létrejött hibakódokról, valamint a Webhelyen eltöltött időről.
 • Amikor közösségi médián keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, pl. a Facebookon, begyűjthetjük a belépési adatokat és bármilyen Ön által önkéntesen megadott személyes adatot, például a közösségi médiákban található oldalainkon közzétett véleményeit vagy üzeneteit. Ha tartalmat tölt fel egy közösségi hálózatra, beleértve a személyes adatait is, és ezeknél megcímkézi a Webhelyünket, a küldésre az adott közösségi hálózat használati feltételei és adatvédelmi irányelvei is vonatkoznak majd, még akkor is, ha a közösségi hálózaton az Ontex hivatalos oldalán tesz bejegyzést. Az ilyen használati feltételekre és adatvédelmi irányelvekre nincs befolyásunk, és a megfelelőségüket nem ellenőriztük. Ezért kérjük, hogy ezeket tekintse át bármilyen személyes adat elküldése előtt.

Hogyan használjuk fel a személyes adatokat?

 • Belső üzleti célokra

A személyes adatokat többek között felhasználhatjuk:

 • a termékeink javításához, hogy azok megfeleljenek a vevői igényeknek, és felismerjük az esetleges javítási lehetőségeket;
 • az Ön részére nyújtott szolgáltatások és a böngészési élmény javításához. Néhány információ (különösen a sütik és egyéb nyomkövetési technológiák által gyűjtött információk) abban segítenek, hogy javítsuk a webhelyünket; és
 • nyomon kövessük a csalárd és egyéb helytelen tevékenységeket, valamint figyelemmel kísérjük a webhely tartalmának integritását.
 • Az Önnel való kommunikációra

A személyes adatait felhasználjuk arra, hogy megválaszoljuk a kérdéseit és/vagy a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos panaszait, valamint a fiókjával és a termékekkel kapcsolatos további fontos információkat nyújtsunk Önnek, pl. tájékoztassuk arról, hogy elfogadtuk a fizetését vagy feldolgoztuk a megrendelését.  Egy kérés vagy panasz hatékony megoldásához szükség lehet néhány személyes adat megadására.

 • Marketingtevékenység végzésére

Az Ön jóváhagyása alapján, ha azt a hatályos jogszabályok előírják, felhasználhatjuk a személyes adatait arra, hogy az Ontex termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos közvetlen marketingtevékenységet végezzünk (beleértve a hírlevelek küldését, amennyiben feliratkozik azokra). Ön bármikor kérheti, hogy szüntessük meg az ilyen anyagok küldését.

Önnek joga van ahhoz, hogy indoklás nélkül megtagadja, hogy a személyes adatait közvetlen marketingcélokból kezeljük. Amennyiben élni szeretne ezzel a jogával, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben a következő címen: [email protected]

Jogalap

Csak akkor gyűjtünk, használunk fel és osztunk meg személyes adatokat, ha biztosak vagyunk benne, hogy ahhoz megfelelő jogalappal rendelkezünk. A személyes adatok Ontex által végzett gyűjtésének jogalapja a begyűjtés céljától függ, melyek a következők lehetnek:

 • Saját jogos érdekből, mindig az Ön érdekeinek és alapvető jogainak tiszteletben tartásával. A személyes adatokat például felhasználjuk arra, hogy biztosítsuk a Webhely megfelelő működését, és megvédjük a Webhelyet és a személyes adatokat az illetéktelen hozzáféréstől.
 • Szerződési feltételek teljesítéséhez abban az esetben, ha Ön megrendelést leadó vagy egy megrendelésről, illetve a termékeinkről információt kérő ügyfél, továbbá szerződés megkötéséhez;
 • Jóváhagyás alapján, a törvény által előírt esetekben. Például közvetlenmarketing-anyagok küldésére. A fenti jogalapokkal végzett bármelyik feldolgozási tevékenységünknél visszavonhatja az azokra korábban megadott beleegyezését;
 • A ránk vonatkozó jogi vagy szabályozási kötelezettségek teljesítéséhez. Például nyilvántartások vezetése az egészségvédelmi és biztonsági, adóügyi, könyvvizsgálati vagy társasági jogi követelményeknek megfelelően.

Ha a feldolgozás jogalapja az Ön jóváhagyása, bármikor jogában áll visszavonni jóváhagyását, hogy ezzel megakadályozza a feldolgozást. Amennyiben vissza szeretné vonni a jóváhagyását, kérjük, forduljon hozzánk e-mailben a következő címen: [email protected]

Meddig őrizzük a személyes adatait?

Személyes adatait addig őrizzük, ameddig az az adatgyűjtés céljához szükséges, pl. hogy válaszoljunk a kérdésére, vagy teljesítsük az Önnel kötött szerződésünk feltételeit, amennyiben Ön az egyik ügyfelünk. Az Ontex hosszabb ideig is megőrizheti az Ön személyes adatait, ha ezt a törvényi, szabályozási, adóügyi vagy számviteli előírások megkövetelik. Bizonyos körülmények között az Ön személyes adatait hosszabb ideig is tárolhatjuk, hogy pontos nyilvántartásunk legyen a velünk folytatott kapcsolattartásáról esetleges panaszok vagy reklamációk esetén, vagy ha megalapozottan úgy gondoljuk, hogy perre van kilátás az Ön személyes adataival vagy ügyeivel kapcsolatban.

A személyes adatai megőrzési idejével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk e-mailben a következő címen: [email protected]

Sütik és más nyomkövetési technológiák használata

Webhelyeink bizonyos megfigyelési és nyomkövetési technológiákat használnak (például sütik, jelzők, pixelek, címkék és szkriptek).  Ezeket a technológiákat a szolgáltatásaink folyamatos fenntartásához, biztosításához és fejlesztéséhez használjuk fel, valamint arra, hogy az ügyfeleinknek jobb felhasználói élményt nyújtsunk.  Ezekkel a technológiákkal például nyilván tudjuk tartani és nyomon tudjuk követni ügyfeleink preferenciáit és hitelesített munkameneteit, hogy biztonságosabbá tegyük a szolgáltatásainkat, azonosítani tudjuk a technikai problémákat, meg tudjuk határozni a felhasználói trendeket és a kampányok hatékonyságát, valamint általában figyelemmel kísérjük és javítsuk a szolgáltatásaink minőségét.

A webhelyeinken használt sütikkel kapcsolatban további információkat talál a sütikre vonatkozó irányelvben, mely itt érhető el.

Az Ön jogai

A személyes adatait illetően a következő jogokkal rendelkezik:

 • Kérheti, hogy adjuk át Önnek a birtokunkban lévő személyes adatainak másolatát, és joga van tájékoztatást kapni a következőről: (a) személyes adatainak forrása; b) a feldolgozás célja, jogalapja és módszerei; (c) az Ön személyes adatait kezelő Ontex egység; és (d) azok az egységek vagy egységkategóriák, amelyeknek továbbíthatjuk az Ön személyes adatait;
 • Kérheti személyes adatainak javítását vagy törlését. Az Ontex a személyes adatok kijavítása előtt megpróbálja ellenőrizni azok pontosságát. A személyes adatok törléséhez való jog csak korlátozott körülmények között gyakorolható. Például ha a begyűjtésük céljából már nincs rájuk szükség; ha Ön visszavonta a jóváhagyását (amennyiben ez volt a begyűjtésük jogalapja; a tiltakozási jogának sikeres gyakorlását követően; ha az Ön személyes adatait jogellenesen dolgozták fel; vagy ha az Ön személyes adatait azért kell törölni, hogy az Ontex eleget tegyen a jogi kötelezettségeinek. Az Ontex azonban nem köteles eleget tenni a személyes adatai törlésére irányuló kérelmének, amennyiben személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítése, illetve jogi követelések megalapozása, érvényesítése vagy védelme érdekében kell feldolgozni.
 • Korlátozhatja a személyes adatai feldolgozását. Erre akkor kerülhet sor, ha a személyes adatok (i) pontossága vitatott, mely esetben a pontosság ellenőrzése érdekében dolgozzuk fel azokat; (ii) a kezelésük jogellenes, de nem kívánja őket töröltetni; (iii) a begyűjtésük céljából már nem szükségesek, de Önnek mégis szüksége van rájuk jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez; illetve (iv) élt a tiltakozás jogával, és még folyamatban van a nyomós okok ellenőrzése.
 • Tiltakozhat a személyes adatai feldolgozása ellen. Erre akkor kerülhet sor, ha a személyes adatait jogos érdekünkből dolgozzuk fel, de Ön úgy véli, hogy az Ön alapvető jogai és szabadságjogai felülmúlják a jogos érdekeinket. Tiltakozhat és megakadályozhatja azt is, hogy a személyes adatait közvetlen marketing céljából dolgozzák fel.
 • Igényelhet tőlünk bármely olyan személyes adatot, amelyet géppel olvasható formátumban továbbított vagy az Ontexnek, vagy azért, hogy azokat közvetlenül továbbítsuk egy másik adatkezelőnek, de minden esetben csak akkor, ha: a feldolgozás az Ön jóváhagyásán vagy az Önnel kötött szerződés feltételein alapul; és a feldolgozás automatizált módon történik.
 • Másolatot vagy igazolást kérhet azokról a biztosítékokról, melyek keretében a személyes adatai továbbításra kerülnek az Európai Gazdasági Térségen vagy az Ön országán kívülre. A kereskedelmi igényeink védelme érdekében adatátviteli megállapodásokat dolgozhatunk ki.
 • Panaszt nyújthat be abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy az Ontex nem kezeli megfelelően a személyes adatait. Az Ontex fő adatvédelmi hatósága a belga adatvédelmi hatóság (www.autoriteprotectiondonnees.be – www. gegevensbeschermingsautoriteit.be), ahova ilyen esetekben fordulhat ([email protected] – Rue de la Presse – Drukpersstraat 35, B-1000 Brussels, Belgium). Önnek bármikor joga van panaszt benyújtani a helyileg illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is (azaz a szokásos tartózkodási helyén, munkahelyén vagy a vélelmezett jogsértés helyén). Kérjük, próbálja meg velünk megoldani a problémákat, mielőtt a helyi felügyeleti hatósághoz fordulna.

Amikor a fenti jogok valamelyikének gyakorlására kérelmet nyújt be, előfordulhat, hogy a személyazonossága igazolásához további információkat kell kérnünk.  Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy az EU vagy az adott tagállam hatályos mentességeire hivatkozva a kérelme egy részét vagy egészét elutasíthatjuk.  Ilyen esetben a kérelmére adott válaszunkban erről tájékoztatni fogjuk Önt.

Adatok közlése harmadik felekkel

A személyes adatok nemzetközileg továbbíthatók az Ontex világszerte működő szervezetén keresztül vagy harmadik feleknek az alábbiakban meghatározott célokra.

Amikor megrendel egy terméket a Webhelyen, az Ontex megoszthatja a személyes adatait az Ontex csoport Európai Gazdasági Unióban található más vállalataival (az Ontex leányvállalatainak listája a következő címen érhető el (https://ontex.com/company/around-the-world/) a megrendelések kezelése, a termékek kiszállítása, az értékesítés utáni szolgáltatások, a számlázás, a segítségnyújtás, a számvitel és adózás, a panaszok kezelése, a törvénynek való megfelelés, illetve közvetlen marketing céljából, a hatályos adatvédelmi törvényekkel összhangban.

Bár az Ön személyes adatait átadhatjuk olyan szolgáltatóknak, akik adatfeldolgozóként a személyes adatokat a nevünkben feldolgozzák, nem osztjuk meg a személyes adatait harmadik felekkel másodlagos vagy a begyűjtésüktől független célokból, kivéve az alábbiakban kifejtett vagy az adatgyűjtéskor másként jelzett eseteket, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A szolgáltatók, akikkel megosztjuk az Ön személyes adatait, előzetesen elfogadták a titoktartási korlátozásainkat, és a velük megosztott személyes adatok felhasználása kizárólag a nekünk nyújtott szerződéses szolgáltatásuk keretében történik. Ilyen szolgáltatók többek között azok az információs technológiai szolgáltatók, akik segítenek az informatikai és háttérirodai rendszereink kezelésében.

Ha a jövőben az Ontex üzleti tevékenységének vagy eszközeinek egy részét vagy egészét harmadik félnek értékesíti vagy adja át, az Ontex felfedheti a személyes adatokat az Ontex üzleti vállalkozását vagy eszközeit megvásárolni kívánó vagy azokat ténylegesen megvásárló harmadik félnek.

A személyes adatok közzétehetők a bűnüldöző, szabályozó vagy más kormányzati szervek, illetve harmadik felek számára, amennyiben ez a jogi vagy szabályozási kötelezettségek vagy kérelmek teljesítéséhez, illetve a fent meghatározott célokhoz szükséges vagy indokolt. Amennyiben a bűnüldöző szervektől vagy a szabályozó hatóságoktól információra vonatkozó kérelmeket kapunk, alaposan kiértékeljük ezeket a személyes adatok közlése előtt.

A személyes adatokat az Ontex úgy is megoszthatja, hogy azokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre, többek között olyan országokba továbbítja, amelyek nem feltétlenül nyújtanak az Európai Gazdasági Térségével azonos szintű adatvédelmet.  Az Ontex gondoskodott és a jövőben is gondoskodni fog a megfelelő biztosítékokról annak érdekében, hogy a személyes adatok továbbra is megfelelő szintű, a fent meghatározott célokra alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban lévő védelem alatt álljanak. Ide tartozik az EU általános szerződési feltételeinek végrehajtása, mely előírja a harmadik felek részére a megfelelő védelem, tűzfalak, jelszavak stb. biztosítását. Önnek joga van további tájékoztatást kérni tőlünk az általunk bevezetett biztosítékokra vonatkozóan (ideértve a vonatkozó szerződéses kötelezettségvállalások másolatát is), hogy meggyőződhessen személyes adatainak megfelelő szintű védelméről azok fent említett esetekben történő továbbításakor.

Információbiztonság

Megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, köztük technológiai és üzembiztonsági kereskedelmi szabványokat alkalmazunk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön által részünkre átadott személyes adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisülésüktől vagy véletlen elvesztésüktől, a megváltoztatásuktól, az illetéktelen elérésüktől, a közzétételüktől vagy továbbításuktól, a felhasználásukkal elkövetett visszaélésektől és az adatfeldolgozás minden egyéb jogellenes formájától, az alkalmazandó adatvédelmi törvények alapján.

Az Ontex minden észszerű intézkedést megtesz az Ön által közölt személyes adatok titkosságának biztosítása érdekében. Meg kell azonban értenie, hogy a személyes adatok interneten keresztül történő továbbítása soha sem mentes a kockázatoktól.

A gyermekek adatvédelme

Az Ontex megérti, mennyire fontos a gyermekek magánéletének védelme az interaktív online világban. A jelen adatvédelmi irányelv hatálya alá tartozó webhely nem 16 éves vagy annál fiatalabb gyermekek számára készült, őket nem célozza meg szándékosan. Az Ontex vállalati politikájának nem része, hogy szándékosan információt gyűjtsön vagy tartson fenn 16 éven aluli személyekről. Ha Ön 16 évesnél fiatalabb, akkor ezt a webhelyt csak szülő vagy gondviselő bevonásával és felügyeletével használhatja.

Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti személytől gyűjtöttünk vagy kaptunk személyes adatokat szülő vagy gondviselő bevonása és felügyelete (valamint ha a feldolgozás jogalapjával kapcsolatosan szükséges, jóváhagyása) nélkül, akkor ezeket töröljük. Ha úgy gondolja, hogy 16 évesnél fiatalabb személytől származó vagy rá vonatkozó információval rendelkezünk vagy rendelkezhetünk, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: [email protected].

Kapcsolat és panaszok

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a webhelyen keresztül begyűjtött személyes adatainak védelmével kapcsolatban, a következő elérhetőségek valamelyikén veheti fel velünk a kapcsolatot:

Ontex bv Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium.

[email protected]

Az adatvédelmi tisztviselőnkkel is kapcsolatba léphet a következő elérhetőségeken:

Ontex bv, Genthof 5, 9255 Buggenhout, Belgium, [email protected]

Jelen Adatvédelmi irányelv frissítései

Ha az Ontex módosítja az adatvédelmi gyakorlatait, akkor ezen adatvédelmi irányelv frissített változata tükrözni fogja ezeket a változásokat, és az adatvédelmi irányelv elején található hatálybalépési dátum frissítésével értesíteni fogjuk Önt erről. Az alkalmazandó jogszabályok alapján fennálló jogainak sérelme nélkül az Ontex fenntartja magának a jogot jelen adatvédelmi irányelv időről időre történő módosítására annak érdekében, hogy az tükrözze a technológiai fejlődést, a jogi és szabályozási változásokat, valamint a jó üzleti gyakorlatokat.